Gezag ontwikkelen door dienend leiderschap


Gezag door dienend leiderschapOnlangs wees een relatie ons op een voordracht van Mathieu Weggeman op YouTube. Hij dacht dat we dit filmpje over gezag ontwikkelen door dienend leiderschap weleens heel inspirerend zouden kunnen vinden. En daar had hij gelijk in!

We zijn erg gecharmeerd van het verhaal van Weggeman vanwege zijn aansprekende boodschap omdat hij die met veel humor over het voetlicht weet te brengen. Weggeman houdt een warm pleidooi voor het hanteren van een leiderschapsstijl bij professionals die hen ruimte en verantwoordelijkheid geeft om hun werk zelf in te gaan richten. Hij noemt dat dienend leiderschap. En dat is precies wat ons nu zo triggerde. Omdat onze ervaring is dat het werkt.

Vertrouwen en assertiviteit als basishouding

Mathieu Weggeman opent zijn betoog met de zin: ‘Vertrouw mensen die goed zijn in hun vak en treed assertief op tegen mensen voor wie dat niet meer geldt’. Hier raakt hij direct de juiste snaar. Vertrouwen zou de basisovertuiging van een manager moeten zijn, maar is in de bedrijfscultuur van veel organisaties niet goed verankerd.

Vervolgens bespreekt Weggeman het belang van assertiviteit in leiderschap. Een heel belangrijke vaardigheid, is ook onze overtuiging. Assertief gedrag uit zich vooral in het opkomen voor je eigen mening en het durven benoemen van problemen, zonder het respect voor anderen te verliezen. Weggeman toont aan dat het benoemen van de kern van een probleem juist voor veel managers moeilijk is. En dat is jammer, want wanneer dit wel benoemd wordt, is dat juist een opening om weer te kunnen groeien. Daarom benoemen wij bij headson, in onze rol als ‘bevorderaars van groei’ wél heel bewust de kernproblemen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat alleen dat mensen verder brengt en dat je alleen daardoor als mens, team en organisatie kunt groeien.

Dienend Leiderschap

Weggeman beschrijft vijf aspecten in het gedrag van een manager waaraan je kunt herkennen of hij of zij de stijl van dienend leiderschap hanteert:

  • samen met de medewerkers een collectieve ambitie ontwikkelen;
  • professionals inspireren en betrekken bij de strategie i.p.v. motiveren;
  • luisteren naar wat er op de werkvloer speelt;
  • outputduidelijkheid en feedback geven;
  • assertief optreden tegen mensen die niet goed zijn in hun vak.

Praktijkvoorbeeld: magazijn zonder manager presteert beter

De boodschap van Mathieu Weggeman deed ons denken aan een opdracht die we onlangs deden bij een snelgroeiende webwinkel. Het magazijn functioneerde niet naar behoren, waardoor er onvoldoende pakketjes werden verstuurd. Terwijl het versturen van pakketjes voor het succes van een webwinkel een kritische factor is.

Pilot

Samen met de directeur zijn we aan de hand van een aantal criteria gaan kijken welke veranderingen de productiviteit van het magazijn zouden kunnen vergroten. Vervolgens werden er diverse maatregelingen getroffen, waaronder het verschaffen van duidelijkheid over het gewenste klimaat en de gewenste leiderschapsstijl. De belangrijkste verandering voor succes bleek het besluit om het magazijn zonder manager te laten werken. De directie besloot een pilot te houden waarin de magazijnmedewerkers de vrijheid kregen samen het werk in te richten, met een duidelijke doelstelling op het gebied van het aantal te versturen pakjes per dag. Daarbij stelde de directie zich dienend op naar het magazijn en konden de medewerkers aangeven wat ze nodig hadden.

Het heft in eigen handen

De magazijnmedewerkers grepen de nieuwverworven vrijheid en verantwoordelijkheid met beide handen aan. Ze besloten tot een aantal ingrijpende wijzigingen in hun werk, wijzigingen waar het management nooit aan had gedacht. Tot ieders verbazing verliep het werk in het magazijn op de nieuwe manier -zonder manager- direct uitstekend. Het aantal verstuurde pakjes per dag steeg zelfs uit boven de dagelijkse doelstelling.

Resultaat

Dankzij deze sociale innovatie functioneert het magazijn nu goed. Doordat er meer pakjes met hetzelfde aantal medewerkers worden verstuurd, er geen manager meer is en het leiderschap van de directie dienend is, is het magazijn bovendien winstgevend geworden. Om deze groei vast te houden en om het zelfsturend vermogen van de medewerkers te versterken, investeert het bedrijf nu in de persoonlijke ontwikkeling en communicatievaardigheden van de magazijnmedewerkers. De samenwerking verbetert en de medewerkers voelen zich gewaardeerd en gerespecteerd, waardoor de motivatie verder toeneemt.

In dit voorbeeld is het leiderschapsmodel dat Mathieu Weggeman beschrijft succesvol in de praktijk gebracht.

Meer weten?

Neem per mail contact met ons op voor een afspraak.

Wil je je ook laten inspireren over leiderschap door Mathieu Weggeman, bekijk dan hieronder zijn voordracht: ‘Onzichtbaar Leiderschap’:

Auteursrecht gebruikt beeld: ivelinradkov / 123RF Stockfoto

 

Klaar voor de groei? Schrijf je in voor onze tweewekelijkse Groeitip en ontvang gratis het e-book ‘7 valkuilen die je zeker wilt vermijden als je onderneming groeit’.