Iedereen manager!


Iedereen manager!Enige tijd geleden waren wij te gast bij het jubileumcongres van de NBBU . Eén van de sprekers was prof. dr. Barbara Baarsma, directeur SEO Economisch Onderzoek, hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie aan de UvA en kroonlid van de SER. Baarsma hield een inspirerend betoog over flexibele arbeid in de Nederlandse economie. Zij presenteerde een aantal prikkelende stellingen die trefzeker met wetenschappelijk onderzoek werden onderbouwd. Eén van die stellingen luidde (in onze eigen woorden):

“Een leven lang leren wordt alleen mogelijk door contracten voor onbepaalde tijd af te schaffen. Dit prikkelt werknemers om vanaf dag één hun vaardigheden en productiviteit op peil te houden en werkgevers om kwalitatief goede werknemers voldoende uitdagingen te bieden en aan de organisatie te binden.”

Twijfels

Tijdens de borrel erna spraken we een aantal bezoekers, vooral ondernemers met personeel. Zij uitten hun twijfels over wat zij hadden gehoord. “De werkelijkheid is heel anders als ik kijk naar hoe mijn medewerkers verantwoordelijkheid nemen en wat zij aan kunnen”, aldus onze gesprekspartners. Zij betwijfelden dan ook of de maatregelen die Baarsma voorstaat in de praktijk daadwerkelijk het gewenste effect zouden hebben. Hun zorg is dat medewerkers onvoldoende toegerust zijn om de nieuwe verantwoordelijkheid daadwerkelijk aan te kunnen. Een begrijpelijke zorg, want medewerkers zijn een heel belangrijke pijler voor het succes van je bedrijf.

De juiste randvoorwaarden

Om medewerkers in staat te stellen een optimale bijdrage aan het bedrijfsresultaat te leveren, is het noodzakelijk dat werkgevers de juiste randvoorwaarden creëren. Het scheppen van randvoorwaarden op macroniveau – zoals Baarsma dat voorstaat – kan daar een welkome ondersteuning bij zijn, maar kan het scheppen van randvoorwaarden op microniveau niet vervangen. Werkgevers doen er dus goed aan om na te denken hoe zij medewerkers van hun bedrijf op een goede manier helpen om te groeien in hun vermogen om verantwoordelijkheid te dragen en vrijheid juist in te zetten. Twee zaken die je als ondernemer zelf kunt (en ons inziens moet) oppakken:

  • het organiseren van volwassenheid
  • het stimuleren van managementvaardigheden bij medewerkers.

Organiseer volwassenheid

Volwassenheid is het kunnen verantwoorden van eigen gedrag. Oftewel: staan voor wat je doet en de gevolgen daarvan aanvaarden. In de meeste organisaties heeft iedereen echter een manager die verantwoordelijk wordt gesteld voor het gedrag en het functioneren van hun ‘ondergeschikten’. Het gevolg is dat werknemers én weinig invloed hebben op hun werk én niet verantwoordelijk zijn voor eigen handelen en functioneren. Ze worden behandeld als onvolwassene; volwassen gedrag wordt niet aangesproken en beloond. Hoe anders is dat in contexten buiten het werk: thuis, in de zorg voor anderen of bij de sportvereniging. Daar nemen diezelfde werknemers hun verantwoordelijkheid, zijn zij scherp en gemotiveerd en hebben ze het verlangen te leren en te presteren. Waarom zouden ze het daar wel kunnen en op hun werk niet? Neem je werknemers dus serieus en behandel hen als volwassenen. Dat komt de organisatie ten goede.

Stimuleer managementvaardigheden: iedereen manager!

Dat brengt ons bij het tweede punt, het stimuleren van managementvaardigheden. Managen wordt nog teveel gezien als een vak voor managers. Maar managet niet iedereen zijn eigen leven? Niemand met gezond verstand kan weglopen van budgetbewaking, beslissingen nemen, plannen maken, coördineren, opdrachten geven, adequaat communiceren, naasten aanmoedigen en gedrag verantwoorden. Oftewel: managen. Managen is geen vak, managen is een set van vaardigheden! Vaardigheden die niet voorbehouden zijn aan managers. Maak van iedere werknemer een manager, faciliteer hem of haar om het eigen gedrag te managen en invloed uit te oefenen binnen het eigen werkveld. Zo schep je op microniveau een heel krachtige randvoorwaarde die medewerkers prikkelt om het beste uit zichzelf te halen. Het motto moet niet zijn: managers weg. Het motto moet zijn: iedereen is manager!

Hype of echte innovatie?

In ons werk ervaren we geregeld weerstand tegen deze gedachte. Mensen zeggen: “Ach, weer zo’n hype.” Of men twijfelt aan voorbeelden als ‘het nieuwe organiseren’ of ‘zelfsturende teams’. Met weerstand beschermen we ons vertrouwde gedrag, onze gewoontes. Dat we weerstand ervaren, is dan ook normaal en begrijpelijk. We hebben lef en bemoedigende voorbeelden nodig om die weerstand te overwinnen. En die zijn er. Bestaande organisaties die een begin maken door organisatieonderdelen anders in te richten. Nieuwe organisaties die vanaf het begin anders organiseren. Met als gevolg dat medewerkers meer plezier hebben in hun werk en dat ondernemers daarvan profiteren omdat ze het bedrijfsresultaat zien stijgen. Door zo te werken kunnen wij op microniveau een steentje bijdragen aan het herstel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het macroniveau laten we graag over aan experts als Barbara Baarsma.

Bronvermelding:

https://www.youtube.com/watch?v=1ZxDgxifIT8
https://www.managementsite.nl/kolossale-weeffouten-gigantische-vergissingen
https://www.managementsite.nl/weeffouten-vergissingen-dubbele-moraal

 

Auteursrecht gebruikt beeld: jirsak / 123RF Stockfoto

 

Klaar voor de groei? Schrijf je in voor onze tweewekelijkse Groeitip en ontvang gratis het e-book ‘7 valkuilen die je zeker wilt vermijden als je onderneming groeit’.