Ingrediënten voor groei: eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfsturing


Ingrediënten voor groei: eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfsturing - headsonEnige tijd geleden waren wij in gesprek met een klant die uitstekend onze USP’s wist te verwoorden. Onze werkwijze, de persoonlijke relatie met hem als klant en onze focus op eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfsturing waren voor hem dé meerwaarde van headson. Dit is wat ons betreft de spijker op de kop. Eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfsturing zijn wat ons betreft de sleutel voor gelukkige medewerkers én een gezond bedrijf. Hij adviseerde ons om vaker uit te leggen wat wij onder zelfsturing en zelfredzaamheid verstaan. Want: “Ik weet het nu wel uit ervaring, maar je toekomstige klanten nog niet. Vertel er dus over.” Bij deze!

Zelfredzaamheid

Wij verstaan onder zelfredzaamheid ‘het vermogen om zelfstandig je werk en leven te leiden en je eigen problemen op te lossen’. Zelfredzame medewerkers zijn manager van hun eigen probleem. Zelfstandig, creatief en met een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel.

Eigenaarschap

Eigenaarschap is: je betrokken voelen bij een bepaalde zaak en dit tonen en actie ondernemen, en ook: zelf regelen dat zaken goed lopen in plaats van klagen dat iets niet goed loopt.

Zelfsturing

Zelfsturing is te definiëren op persoonlijk vlak en op organisatieniveau. Het gaat erom dat je een eigen koers kiest en die weet te realiseren, rekening houdend met je eigen sterke en zwakke kanten, interesses, waarden en ambities. Dat je eigenaarschap neemt voor wat er op je pad komt. Zelfsturing op persoonlijk vlak is een voorwaarde om zelfredzaam te kunnen zijn of te worden. Op het niveau van team en organisatie is zelfsturing een term voor de (mate van) handelings- en beslissingsvrijheid die wordt toegekend aan personen, groepen, bedrijfs- of concernafdelingen.

Sleutels voor geluk én productiviteit

Vanuit headson maken we ons sterk voor een goed werkklimaat voor medewerkers. Wij willen dat medewerkers met plezier en zo min mogelijk werkstress werken. Waarom? Omdat gelukkige mensen betrokken, bevlogen én productiever zijn, omdat zij verantwoordelijkheid nemen, hogere kwaliteit leveren en goede werkrelaties hebben, plus de juiste focus. De sleutel voor gelukkige medewerkers is eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfsturing. Zowel op persoonlijk vlak als op team- en organisatieniveau. Dat wil zeggen dat medewerkers zeggenschap en autonomie kennen binnen hun professionele leven en op een gezonde manier zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun werk en werkwijze.

Eigen verantwoordelijkheid prikkelen

Omdat we zo in zelfredzaamheid en zelfsturing geloven, willen wij het organisatie-advieswerk (letterlijk) op z’n kop zetten. Niet als buitenstaander van bovenaf naar een organisatie kijken om vervolgens lange rapporten te schrijven over wat er anders zou moeten. Wij gaan met raad en daad naast de opdrachtgever staan, houden waar nodig een spiegel voor, helpen knelpunten aan te pakken en ondersteunen opdrachtgever en medewerkers om samen de organisatie op te lijnen richting, waar mogelijk, een zelfsturende vorm. Zonder iemand in de organisatie eigen verantwoordelijkheid uit handen te nemen, maar door juist iedereen te prikkelen zelf aan de slag te gaan en eigen hulpbronnen aan te boren.

voys-logo-grootVoys Telecom

Gedreven door onze wens om het organisatieadvieswerk op z’n kop te zetten en zelfsturing in organisaties te stimuleren, houden we interviews met organisaties die in meerdere of mindere mate werken met zelfsturing en dat in hun organisatie handen en voeten proberen te geven. Zo spraken wij met Mark Vletter van Voys Telecom. Voys biedt zakelijke telefonie aan het MKB en werkt al sinds de oprichting in 2004 succesvol zonder managers. Daarmee volgt Voys voorbeelden als BSO indertijd (lees Eckart’s Notes, het boek van de te vroeg gestorven Eckart Wintzen) en Semco (lees Semco-stijl van de Braziliaanse zakenman Ricardo Semler).

Voys Handboek

Zelfredzaamheid, eigenaarschap en zelfsturing zijn binnen Voys Telecom diep geworteld. Het volgende citaat uit het Voys handboek, dat elke nieuwe medewerker ontvangt bij zijn eerste werkdag, geeft een inkijkje in wat Mark Vletter noemt ‘Het Voys-model’:

Bij Voys hanteren we een ander organisatiemodel dan bij de meeste andere organisaties. Wij geloven dat vrijheid en ruimte de basis vormen van leuk werk. Managers, chefs, hoofden of andere ‚bazen’ hebben we daarom niet. Jij bent je eigen baas en daarmee verantwoordelijk voor je eigen werk. Wij gaan ervan uit dat jij heel goed zelf beslissingen kunt nemen. En weet je het even niet? Dan zijn je collega’s er om met je mee te denken. Soms is het prettig om even met een ervaren collega te sparren. Die vind je veel om je heen. Je hebt een eigen interne coach, maar daarnaast zullen alle collega’s om je heen je vragen proberen te beantwoorden. Grotere teams hebben een trekker. Dit is niet de eindverantwoordelijke, maar degene die collega’s begeleidt en hen helpt met het doorhakken van knopen. Het weghalen van eventuele werkbarrières is ook een belangrijke taak binnen deze […] rol.

Eigen baas

Zelfsturing wordt bij Voys o.a. vertaald naar een organisatie waarin medewerkers hun eigen baas zijn en een organisatie zonder formele managers, chefs of hoofden van afdelingen. Vanaf de eerste werkdag wordt elke Voys-medewerker gestimuleerd om zo zelfredzaam mogelijk te worden, om zijn of haar eigen weg te vinden en een eigen koers binnen de organisatie te bepalen. Dat betekent bij Voys niet dat je er alleen voor staat. Integendeel, je krijgt alle hulp die je nodig hebt, maar moet die hulpbronnen wel zelf opzoeken en je eigen werkveld continu opnieuw scheppen en vormgeven. Vanaf het eerste moment ben je manager van jouw werk en je eigen geluk.

Vertrouwen in plaats van controle

Daarnaast is vertrouwen in het zelfoplossend vermogen van medewerkers bij voorkomende problemen een kritische factor bij Voys. Vertrouwen in het vermogen van mensen om zelf beslissingen te kunnen nemen komt in de plaats van de overtuiging dat medewerkers gecontroleerd moeten worden om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit is een volstrekt ander mensbeeld dan in traditionele organisaties wordt gehanteerd. Hierover schreven wij in ons blog ‘Gezag ontwikkelen door dienend leiderschap’.

Resultaten Voys

Idealistisch? Zeker. Succesvol? Dat ook! De bedrijfsresultaten bij Voys liegen er niet om. In 2013 groeide Voys met 13 medewerkers, een groei van 50%. De omzet ten opzichte van 2012 groeide evenredig. In 2013 was Voys het snelstgroeiende bedrijf van Groningen en won daarmee een Gouden FD Gazelle. Ook werd het uitgeroepen tot Slimste bedrijf van Nederland. Daarnaast stond Voys op nummer 28 van snelstgroeiende techbedrijven in de Benelux. De medewerkerstevredenheid is hoog en het bedrijf heeft al heel wat grote bedrijven als klant, waaronder Gazprom en Disney.

Wat ons betreft een prachtig bedrijf, dat aantoont dat zelfredzaamheid en zelfsturing werken. En dat dragen wij graag uit!

Meer lezen over Voys Telecom?

Wilt u meer weten over het Voys model, dan raden wij het Voys handboek 2016 van harte aan. U kunt het downloaden via deze link.

Klaar voor de groei? Schrijf je in voor onze tweewekelijkse Groeitip en ontvang gratis het e-book ‘7 valkuilen die je zeker wilt vermijden als je onderneming groeit’.