Ondernemende medewerkers? Creëer een feedback-cultuur


Ondernemende medewerkers? Creëer een feedback-cultuur - headsonVeel mensen vinden feedback geven en ontvangen moeilijk en vermijden het daarom het liefst. Dat geldt niet alleen voor collega’s, maar ook voor leidinggevenden. Terwijl een goede feedbackcultuur een noodzakelijke voorwaarde is voor een bedrijf met ondernemende medewerkers. Een goede feedback-cultuur stimuleert veiligheid, autonomie en verbondenheid en laat medewerkers zien waar ze goed in zijn en hoe ze zichzelf kunnen verbeteren. Allemaal ingrediënten die leiden tot ondernemende medewerkers, die eigenaarschap oppakken. Laten we ze stuk voor stuk bekijken.

Feedback stimuleert veiligheid

Een medewerker die regelmatig en op de juiste manier feedback ontvangt, hoeft niet te gissen naar wat goed gaat en wat beter kan. Hij of zij weet wat er verwacht wordt en of hij in de ogen van leidinggevende en collega’s aan die verwachtingen voldoet. En weet bovendien dat datgene wat hij doet, zinvol is en op welke manier het bijdraagt aan het doel van de organisatie. Uiteraard is hierbij cruciaal feedback op een juiste, voorspelbare manier te geven. En dat het om zaken gaat die concreet en toepasbaar zijn.

Feedback stimuleert autonomie

Autonomie wordt gezien als één van de drie basisbehoeften van een mens en is te omschrijven als de vrijheid om zelf ons leven richting te geven. De mate waarin iemand autonomie ervaart, bepaalt voor een belangrijk deel het welbevinden. Dat heeft op zijn beurt een positieve invloed op prestaties, productiviteit, verloop en verzuim. Autonomie kun je in een werkomgeving stimuleren door niet strak te sturen, maar ruimte te geven om binnen kaders het werk zelf in te richten. En door niet te commanderen, maar te informeren hoe het gaat en te vragen of medewerkers nog hulp nodig hebben.

Feedback stimuleert verbondenheid

Open en eerlijke feedback leidt ertoe dat mensen zich begrepen en gewaardeerd, erkend en verbonden voelen. Ook verbondenheid behoort tot de basisbehoeften van de mens. Mensen die zich verbonden voelen, ervaren meer steun en waardering, voelen zich zekerder en durven meer. Ze delen meer informatie en dragen sneller vanuit zichzelf bij aan een oplossing.

Medewerkers leren door feedback wat ze goed doen en op welke punten zij zichzelf kunnen verbeteren. Het stimuleert hen om dagelijks een beetje beter te worden. Feedback ontvangen is overigens een kunst op zich.

Kortom: feedback is van levensbelang voor een bedrijfscultuur waarin mensen goed in hun vel zitten en de uitdaging én ruimte voelen om eigenaarschap en verantwoordelijkheid op te pakken. Omdat ze weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verlangd wordt en omdat ze op een vanzelfsprekende manier aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid. Zo draagt de feedbackcultuur bij aan intern ondernemerschap.

Wil je vandaag nog beginnen met het bouwen aan een feedback-cultuur?

  • Begin met het geven van complimenten! Start met tenminste één compliment per dag en voer dat langzaam op. Dat is niet alleen goed voor jouw medewerkers en collega’s, maar helpt je ook om meer oog te krijgen voor wat er al goed gaat. Complimenten geven werkt bovendien aanstekelijk. In een cultuur waar het gewoon is om complimenten te geven, ontstaat ruimte waarin opbouwende feedback ook goed kan landen.
  • Stel feedback niet uit tot het volgende functionerings- of beoordelingsgesprek, maar pak het direct op. Maak van het geven en ontvangen van feedback een vaste gewoonte door de dag heen. Dan worden zaken niet onnodig opgeblazen en beperk je je feedback tot dat ene punt waar het om gaat, waardoor het niet onnodig zwaar wordt. Bovendien weten jouw medewerkers meteen waar ze aan toe zijn, blijven ze zichzelf ontwikkelen en werk je er gezamenlijk aan om elke dag een beetje beter te worden.
  • Geef het goede voorbeeld door actief feedback te vragen op je eigen functioneren. Dat voelt kwetsbaar en dat ís het ook. Maar het voorbeeld begint bij de top. Een ondernemer of leidinggevende die zelf het goede voorbeeld niet geeft, kan zijn medewerkers niets verwijten.

Meer lezen over welke behoefte medewerkers hebben en hoe je daaraan tegemoet kunt komen? Dan raden wij deze boeken aan:
DRIVE – de verrassende waarheid over wat ons motiveert – Daniel Pink
Echte leiders dienen – Inge Nuijten

 

Klaar voor de groei? Schrijf je in voor onze tweewekelijkse Groeitip en ontvang gratis het e-book ‘7 valkuilen die je zeker wilt vermijden als je onderneming groeit’.