Onze aanpak

Als ondernemer richt je je liever op kansen dan zaken die je belemmeren. Een echte ondernemer zet immers gewoon een tandje bij als het wat moeilijker gaat. Toch? Maar wat nu als er ook met veel extra inspanning geen verbetering optreedt? Vaak horen we dat ondernemers klagen over hun medewerkers, zoals: ‘ze tonen geen initiatief’, ‘ik loop aan een dood paard te trekken’, of ‘ik heb meer stress en zit toch ook niet ziek thuis?!’ De oplossing voor dit probleem schuilt in het stroomlijnen van structuren en processen én het ondernemender maken van je medewerkers met het 4D-model van headson.

Groei met het 4D-model van headson

Headson helpt je om je onderneming verder te laten groeien. Dat doen we volgens een glashelder stappenplan: het 4D-model van headson. Met de vier stappen binnen ons 4D-model kunnen we de organisatie doorgronden, analyseren waar de winstpunten liggen, concrete oplossingen aandragen en zorgen dat de ingezette koers behouden blijft. Het bijzondere van onze aanpak is dat we vanaf het eerste moment de medewerkers betrekken bij het proces. Want een betrokken medewerker is de eerste stap naar een ondernemende medewerker; een belangrijke factor om draagvlak te creëren voor een duurzame verandering binnen jouw onderneming.

Kansen en kopzorgen in kaart brengen

Tijdens de doorgrondingsstap voeren we een verkenning uit binnen jouw bedrijf om de problemen en kansen in kaart te brengen. Daarbij gebruiken we de organisatiescan. Met de organisatiescan belichten we het business probleem binnen de organisatie van twee kanten: vanuit de visie van de ondernemer én vanuit de beleving van de medewerkers. Zo kunnen we knelpunten en oplossingen die vaak over het hoofd worden gezien blootleggen. Omdat we iedereen binnen de organisatie betrekken bij het proces ontstaat er al snel draagvlak en bewustwording en kunnen we hands-on doorpakken.

Roadmap voor groei

Na de doorgrondingsfase is het tijd voor het duiden van de te verwachten resultaten op korte en lange termijn. Samen met de ondernemer en het managementteam bepalen we op basis van de groeiambitie en de mogelijkheden welke doelen we willen bereiken. We leggen deze doelen, de aanpak en planningsvoorstel vast in een concrete roadmap. Daarbij focussen we eerst op de quick wins: de knelpunten die snel en met veel resultaat uit de weg genomen kunnen worden:

Mogelijke quick wins:

 • beschrijven van optimale primaire processen;
 • gesprekscycli zo stroomlijnen dat ze een bijdrage leveren aan de managementinformatie en de ontwikkeling van de medewerker;
 • onderling begrip creëren en de onderlinge communicatie verbeteren;
 • nieuwe of ontbrekende functies invoeren;
 • meer personeel aannemen;
 • functiebeschrijvingen verbeteren en werving opzetten via een HR-adviseur;
 • werktijden en -locaties opnieuw definiëren om werk en privé in balans te brengen;
 • werkruimtes anders inrichten voor meer rust of onderlinge afstemming.

Duurzame groei

Als de organisatie in een wat rustiger vaarwater gekomen is door de quick wins te verzilveren, kunnen we ons focussen op de winstpakkers op lange termijn die duurzame groei kunnen versnellen. Deze veranderingen kosten vaak relatief veel tijd en inspanning en vragen om een langetermijnstrategie.

Mogelijke winstpakkers op lange termijn:

 • begeleiden van ondernemer en/of het MT;
 • begeleiden van een organisatiebrede cultuurverandering;
 • missie, visie en doelstelling van het bedrijf (Why, How, What) en kernwaarden van het bedrijf formuleren;
 • trainen en begeleiden van teams en individuele medewerkers op het gebied van teamontwikkeling en vaardigheden (communicatie, leidinggeven, klantgerichtheid, feedback);
 • begeleiden van een proces naar meer zelfsturing (meer verantwoordelijkheid) bij medewerkers;
 • functiehuis definiëren en invoeren.

De verandering starten

We snappen dat je als ondernemer zo snel mogelijk stappen wilt zetten om door te pakken. Daarom besparen we je de theoretische rapporten en werken we met ‘wat er is’. In de doe-fase gaan we de aanpak die we in de road map geformuleerd hebben in werking stellen. Daarbij ondersteunen wij het veranderproces, zonder de verantwoordelijkheid weg te nemen bij de ondernemer, leidinggevenden en werknemers. We activeren de organisatie door een sfeer te creëren waarin openheid, veiligheid en vertrouwen de ruimte krijgen om duurzame verandering mogelijk te maken. De organisatie verandert hierdoor van binnenuit.

Binnen de doe-fase zetten we diverse werkvormen in om de verandering efficiënt en effectief te laten verlopen:

 

Evalueren en bijsturen

Bij headson houden we van goede resultaten. Daarom evalueren we graag wat het effect is van onze aanpak. Zodra de verandering binnen de organisatie is ingezet en de organisatie klaar is voor groei, houden we periodieke evaluatiegesprekken. Zijn de doelen behaald? Liggen we nog op koers? Waar kan het beter? Gaat alles naar wens? Op basis van de evaluatie kunnen we nieuwe prioriteiten bepalen en, indien nodig, een nieuwe road map maken. Zo houden we je scherp.

Klaar voor de groei? Schrijf je in voor onze tweewekelijkse Groeitip en ontvang gratis het e-book ‘7 valkuilen die je zeker wilt vermijden als je onderneming groeit’.