Waarom goede leiders ervoor zorgen dat je je veilig voelt


Safety first - headsonDe Griekse filosoof Heraclitus zei het al: “Er is niets blijvend, behalve verandering.” Zeker in onze tijd lijken veranderingen elkaar steeds sneller op te volgen. Om goed op die veranderingen in te kunnen spelen, dien je als organisatie open, flexibel, wendbaar én -niet te vergeten- veranderbereid te zijn. Dat is voor een mens al een hele opgave, maar hoe doe je dat nu als organisatie?

Wij zijn ervan overtuigd dat sociale innovatie en (een zekere mate van) zelfsturing hierbij een hele belangrijke rol spelen. En dan hebben we het dus niet over technologie, automatisering en processen, maar over medewerkers. Medewerkers die veranderingen snel signaleren, die zich medeverantwoordelijk voelen, meedenken over oplossingen, zelf besluiten durven nemen en hun nek durven uitsteken om die oplossingen toe te passen. Juist als veranderingen elkaar snel opvolgen, zijn medewerkers de sleutel.

Cultuur van veiligheid

Geen enkele werkgever zal zeggen dat hij zulke medewerkers niet wil hebben in zijn organisatie. Natuurlijk niet. Maar wil je zulke medewerkers, dan vraagt dat eerst iets van jou als werkgever. Niet alleen zul je ze ruimte en verantwoordelijkheid moeten geven om zelf te kunnen handelen. Voor alles zul je ervoor moeten zorgen dat je medewerkers zich veilig voelen en weten. Want veiligheid is een absolute voorwaarde om al het andere te kunnen faciliteren.

Simon Sinek: Circle of safety

Simon Sinek, bekend van het boek ‘Begin met het waarom’, spreekt in dit verband over een ‘circle of safety’. In een recente TED-talk getiteld ‘Why good leaders make you feel safe’ adresseert hij dit onderwerp. Zijn boodschap:

“Human beings operate at their best within a circle of safety. When they are fighting the dangers inside, they are unable to fight the dangers outside.”
Simon Sinek

Samen overwinnen

Wie zich veilig voelt in zijn werk, zal vertrouwen geven en meewerken. Omdat hij niet bang hoeft te zijn voor zijn positie. De focus blijft gericht op de uitdagingen die buiten zijn en die gezamenlijk het hoofd geboden moeten worden. Medewerkers durven hun nek uit te steken, voelen zich betrokken en denken en werken actief mee aan nieuwe oplossingen, aanpassingen en lastige maatregelen. Alles om samen te overwinnen.

Ieder voor zich

Wie zich niet veilig voelt, focust zich op zijn of haar eigen overleving en zoekt naar manieren om zichzelf te beschermen, ook als dit ten koste gaat van collega’s of de organisatie als geheel. De loyaliteit richting leidinggevende en organisatie wordt ondermijnd en zal verdwijnen. Het wordt ieder voor zich. En hoe kun je vanuit zo’n situatie de gevaren buiten het hoofd bieden?

De organisatie als gezin

Sinek geeft als voorbeeld van een organisatie die het in zijn ogen begrepen heeft, het bedrijf Next Jump in New York, waar medewerkers niet ontslagen kunnen worden als ze onderpresteren, omdat er sprake is van life time employment. Eigenaar Charlie Kim vergelijkt zijn organisatie met een gezin. Daar ontsla je toch ook geen kind als die minder presteert of als het minder goed gaat met je gezin? Als een medewerker onderpresteert, wordt deze gecoacht en krijgt hij of zij de ondersteuning die nodig is om zichzelf te versterken en te verbeteren. Een inspirerend voorbeeld.

“Better me + better you = better us”
Charlie Kim, Next Jump

Dienend leiderschap

Volgens Sinek is leiderschap een keuze, geen rang. Er zijn genoeg mensen op topposities in bedrijven die geen leider zijn en er zijn mensen op veel lagere posities die werkelijk leiderschap tonen. Leidinggevenden in topposities worden wel gehoorzaamd, omdat zij nu eenmaal de zeggenschap over hun medewerkers hebben. Maar als de medewerkers werkelijk de keus hadden, zouden ze hen niet volgen. Er is geen loyaliteit, de organisatie staat zwak.

“Great leaders would never sacrifice their people to save the numbers, they would sooner sacrifice the numbers to save their people.”
Simon Sinek

Als een leider zichzelf in dienst stelt van zijn of haar medewerkers, doen medewerkers dat terug. Dienend leiderschap inspireert tot onderlinge dienstbaarheid. En dienend leiderschap schept een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen. Dat maakt een organisatie sterk.

 Bekijk je de TED-talk van Simon Sinek graag zelf, dan kan dat hier:

 

Klaar voor de groei? Schrijf je in voor onze tweewekelijkse Groeitip en ontvang gratis het e-book ‘7 valkuilen die je zeker wilt vermijden als je onderneming groeit’.